Informationskväll om framtida satsningar

Informationskväll om framtida satsningar i Husum/Grundsunda 22:a april på Husumgården

GFG-Bygdsam bjuder in till en andra träff med fokus på utveckling för Husum och Grundsunda.Utifrån den dialogkväll som genomförts tidigare och den lokala utvecklingsplan som tas fram via GFG Bygdsam, fortsätter vi arbetet med att bjuda in er att bidra till processen kring hur vårt område ska utvecklas framöver.

Under kvällen kommer information att ges om framtida satsningar på Metsä Board och Kommunens pågående utvecklingsarbete kopplat till Husum området.

Vi bjuder på fika, hoppas ni kan delta!

18.00 Välkommen från GFG bygdsam

18.05 Nulägesrapport – Framtidsfabriken,Olov Winblad von Walter, platschef Metsä board

18.15 Hur skapas platsattraktivitet? Omvandlingen av ”kyrkbyn” som case.Magdalena Sjöberg, Postdoktor Umeå Universitet

18.45 Fikapaus

19.10 Lokal utvecklingsplan,rapport från GFG Bygdsam

19.20 Utvecklingsområdet och samverkan kring Husum och Grundsunda,Joakim Byström och Sebastian Arnehed, Örnsköldsviks kommun

19.45 Nästa steg för utvecklingen av Grundsunda,Magnus Haglund Kommundirektör och Anna-Britta Åkerlind Kommunstyrelsens ordförande

Anmälan senast 22/4 till info@gfgbygdsam.se eller sms 070 261 00 00.