Offentligt möte om Husums framtid

Välkommen på vårt offentliga möte där vi får höra om Metsäs satsningar och Örnsköldsviks kommuns arbete med Husum som utvecklingsområde.

Vi kommer att köra en workshop i direkt anslutning på fokusområden Etablering/företagande, Leva och bo, Besöka Husum, Exploatering/infrastruktur.

Kom med dina åsikter i vårt viktiga arbete med att förbättra och utveckla husum/Grundsunda.

Anmälan till info@gfgbygdsam.se eller sms till 070-2610000 med namn. Begränsat antal med platser.

Mycket välkommen!

Styrelsen GFG Bygdsam.