Viktig info: Risk för ökade nivåer av buller och illaluktande utsläpp

VIKTIG INFO FRÅN METSÄ BOARD HUSUM

Risk för ökade nivåer av buller och illaluktande utsläpp på grund av arbete med uppstart av nya sodapannan. Med anledning av arbetet med uppstart av den nya sodapannan kan det förekomma olägenheter i form av ökade nivåer av buller och illaluktande utsläpp under de kommande två veckorna.

Vi beklagar de olägenheter som kan uppstå. Anmälan om olägenhet görs till Vakten i Husums fabrik, telefon 0663-18100 alternativt via epost miljo.husum@metsagroup.com.